Smögenlax planerar en utökning av produktionen

posted in: Okategoriserade | 1

Det finns ett ökande intresse i Sverige för att odla fisk i bassänger på land. Bland annat ligger storskaliga laxodlingar i startgroparna.

 

Text: Joel Wendle

– Vi har haft en testbädd tidigare och har fått bra resultat på den så nu vill vi bygga en till. I nästa steg ska vi sedan kunna skala upp till en storskalig produktionsanläggning, säger Joel Oresten på Smögen som driver den första svenska försöksanläggningen för så kallad landodlad matlax i Sverige. Han har nu planer på att utöka verksamheten.

Upp mot 5 000 ton lax per år planerar Joel Oresten och hans kompanjoner på Smögenlax aquaculture AB att producera inom fem år.

Till skillnad från den norska laxodlingen, som till allra största delen sker i stora kassar i de norska fjordarna, så handlar det här om odling i ett slutet system i bassänger på land.

Sådan här så kallad landbaserad laxodling ger stora miljömässiga fördelar. Med modern reningsteknik kan nämligen utsläppen av bland annat kväve och fosfor hållas nere, förklarar Joel Oresten.

– Det är så vi tänker, att det här ska bli den bästa, miljövänligaste laxen.

Odling av fisk i Sverige sker i dag i blygsam skala. Det handlar enligt Jordbruksverket om totalt cirka 12 000 ton mat- och sättfisk om året.

Men intresset är på uppgång och nu ligger flera ansökningar inne hos landets länsstyrelser om tillstånd för storskaliga, landbaserade odlingar av matfisk, bland annat lax.

– Det finns förutsättningar att producera stora volymer i Sverige, säger Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Men till vårt grannland Norges volymer är det förstås långt. Där produceras varje år över en miljon ton lax.

– Jag tror att vi kommer att ha svårt att börja konkurrera med Norge när det gäller mängden fisk. Däremot kan Sverige profilera sig och hitta en miljövänlig produkt som även håller hög klass på djurvälfärd i sin produktion, säger Veronica Andrén.

Den norska laxodlingen i havet brottas med problem både med sjukdomar och utsläpp av miljöskadliga ämnen och även i Norge är det nu på gång att startas anläggningar för landbaserad laxodling.

Även om det handlar om betydligt större investeringar för att få igång laxodling på land jämfört med i havet, så menar Joel Oresten på Smögen att fördelarna är så pass stora att branschen nu står inför ett teknikskifte.

– Det betyder inte att de norska, havsbaserade odlingarna kommer att försvinna. Men det betyder att det landbaserade odlingarna kommer att stå för den största tillväxten, det är det jag och mina kompanjoner tror på.

Lyssna på inlägget på SRs webbsida här… 

Follow Jason Bailey:

Latest posts from

  1. Astrid-koncernen har gett sig in i fiskodlingsbranschen | Njord

    […] Företaget ägnar sig åt landbaserad laxodling med varumärket Smögenlax. Ännu så länge är företaget bara i startgroparna så det är ingen större verksamhet det handlar om utan det handlar om försöksverksamhet och företagsuppbyggnad men det finns planer på en produktion av 5 000 ton lax per år: […]