Fisk- och skaldjursodling är en unik distansbaserad utbildning, som anordnas av Vuxenutbildningen på Campus Väst i Lysekil, som förenar teori och praktik.

Upplägg

Webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial med konkreta uppgifter gör att du oavsett livssituation, men försedd med dator och nätverksuppkoppling, kan tillgodogöra dig de kunskaper som är målet med utbildningen. Distansundervisningen syftar till att ge dig kontrollen över ditt eget kunskapsinhämtande och med det en större frihet, men också med ett större ansvar för ditt eget lärande.

Under studieåret har du tre fysiska träffar á 4-5 dagar. Utbildningen innehåller konventionella lektioner, föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök, individuella utvecklingsuppgifter och också ett visst mått av problembaserat lärande i form av fallstudier, samt praktik. Utbildningstiden är ett år.

 

Direktkontakt med näring och producenter

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled, som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara land¬baserade fisk-och skaldjursodlingar, samt till viss del kassodling. Det innefattar hela produktionsledet, allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution, och därefter saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, som tillfredsställer marknadens krav.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens att i samarbete med andra eller enskilt ta självständigt ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Tidigare utbildningsomgång i media:
Lysekilspostenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kursinformation

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium

Studieperiod: 2018-09-03 till 2019-06-21, 42 veckor heltid.
Tre fysiska träffar á 4-5 dagar per träff, en träff termin 1 och 2 träffar termin 2.
Utbildningen finansieras av Jordbruksverket fr o m 2018 och är kostnadsfri för dig som studerar.

Utbildningen har riksintag och välkomnar därmed sökande från hela Sverige. Du står för arbetskläder, resor och boende i samband med träffar och praktik. Kontakta oss angående frågor om utbildningen och information angående CSN.

Kontaktperson: Daniel Krång, daniel.krang@lysekil.se, telefonnummer 070-686 35 98

Ansök senast: den 27 juni 2018

I mån av plats tar vi emot sena ansökningar fram till kursstart. Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar.

Källa och kontaktinfo:

Information om kursen