Fisk- och skaldjursodling är en unik distansbaserad utbildning, som anordnas av Vuxenutbildningen på Campus Väst i Lysekil, som förenar teori och praktik.

Upplägg

Webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial med konkreta uppgifter gör att du oavsett livssituation, men försedd med dator och nätverksuppkoppling, kan tillgodogöra dig de kunskaper som är målet med utbildningen. Distansundervisningen syftar till att ge dig kontrollen över ditt eget kunskapsinhämtande och med det en större frihet, men också med ett större ansvar för ditt eget lärande.

Under studieåret har du tre fysiska träffar á 4-5 dagar. Utbildningen innehåller konventionella lektioner, föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök, individuella utvecklingsuppgifter och också ett visst mått av problembaserat lärande i form av fallstudier, samt praktik. Utbildningstiden är ett år.

 

Direktkontakt med näring och producenter

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela produktionsledet. Allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

 

Kursinformation

Antagningsvillkor: Godkänt betyg från svenska, grund/svenska som andraspråk

Studieperiod: 2019-08-26 till 2020-05-29, 40 veckor heltid på distans.
Tre fysiska träffar á 4-5 dagar per träff, en träff termin 1 och 2 träffar termin 2. I utbildningen ingår 6-8 veckor APL (Arbetsplatsförlagdt Lärande).
Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar och du söker via din hemkommun.

Distansundervisningen med webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande.

Utbildningen har riksintag och välkomnar därmed sökande från hela Sverige. Du står för arbetskläder, resor och boende i samband med träffar och praktik. Du bör ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling. Kontakta oss angående frågor om utbildningen och information angående CSN.

Kontaktperson: Daniel Krång, daniel.krang@lysekil.se, telefonnummer 070-686 35 98

Ansök senast: den 26 juni 2019

I mån av plats tar vi emot sena ansökningar fram till kursstart. Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar.

Källa och kontaktinfo:

Programblad

Hemsida