Personal

Jason Bailey

Jason har en doktorsutbildning i Biologi/Vattenbruk från SLU i Umeå och har arbetat med fiske och vattenbruk i över 15 år i Kanada, Norge, Skottland och Sverige. Jason har jobbat med tillväxt, utfodring och beteende hos laxfiskar men har även erfarenhet av fysiologi, vaccinutveckling, musselodling och beståndsanalys av marina fiskarter i Newfoundland, Kanada.

Mats Emilsson

Mats är projektledare för VCOs musselodlingen i Sankt Annas skärgård. Odlingen ingår i Baltic Blue Growth Projektet.

Mats har lång erfarenhet av både fisk- och musselodling och skärgårdsområdet.