Svenska råvaror i privata restauranger

posted in: Okategoriserade | 0

Här kommer en intressant artikel från Landsbygdsnätverket som handlar om Svenska råvaror i privata restauranger och grossisternas roll i detta. Dessa är två viktiga frågor för våra producenter i Sverige. Läs artikeln och ladda ner rapporterna här.

Grossisternas roll för svenska råvaror på privata restauranger

Syftet med denna rapport är att kartlägga exempel på livsmedelsgrossister som tillgängliggör svenska råvaror på privata restauranger i Sverige. Kartläggningen vill förmedla grossisters syn på sin roll som grossist och de mervärden svenska råvaror erhåller. Syftet är även att presentera grossisters upplevelse av möjligheter och utmaningar att tillgängliggöra svenska råvaror på privata restauranger.

Den är baserad på intervjuer med åtta grossister som är distributörer av svenska råvaror till privata restauranger.

Svenska råvaror på privata restauranger

Denna rapport togs fram på uppdrag av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Syftet är att undersöka resultat, erfarenheter och framgångsfaktorer hos privata restauranger, och projekt/verksamheter som vänder sig till den målgruppen. Alltså de som inriktar sig på att använda lokala, regionala och nationella råvaror. 

Den är baserad på intervjuer med projekt, organisationer och privata restauranger som jobbar med svenska råvaror.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from