Nyheter

Musseldag på Vreta Kluster

  Den 16 januari kommer Vattenbrukscentrum Ost att anordna ett informationsseminarium om musselodling på Vreta Kluster, strax utanför Linköping. Förmiddagens program är publikt och kommer att ge allmän information om musslor – Jordbruksverket... READ MORE

Nationell vattenbrukskonferens

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk bjuder in till 2020 års vattenbrukskonferens den 10-11 mars i Åhus. Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Konferensen... READ MORE

Nya projektmedel tillgängliga

Nu finns det möjlighet för små och medelsstora företag inom den blåa näringen att söka medel inom Europeiska havs- och fiskerifonden. Namnet på utlysningen är ”Investing in Blue Innovation” och de söker efter... READ MORE