Nyheter

Grundkurs för blivande RAS-odlare

Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge erbjuder en kurs för dig som är intresserad av att starta landbaserad fiskodling, inriktad på produktion i avställda djurstallar. Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper i... READ MORE

Tillståndsguide

VCO har skapat en liten broschyr som en hjälpmedel under planering och tillståndsansökning. Broschyren innehåller en checklista och en lista över några av de mer omfattande regelverkan som en fiskodlare måste ta hänsyn... READ MORE

VÄLKOMMEN PÅ SLUTKONFERENS FÖR FORSKNINGSPROGRAMMET AQUAAGRI Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion! En halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter... READ MORE