Bli Medlem i VCO

posted in: Okategoriserade | 0

Gott nytt år! Först vill jag tacka alla som har varit medlemmar i VCO för det stöd ni har visat. Under pandemin har det varit svårt att komma ut och prata med er eller göra studiebesök men vi hoppas för … Continued

Marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat: Information- och dialogmöte 9 feb

posted in: Okategoriserade | 0

Den 9:e februari anordnar projektet ”Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat” ett informationmöte- och dialogmöte.  Sista anmälningsdag är 22 december, 2021. Under mötet presenteras och diskuteras bland annat preliminära resultat från en … Continued

posted in: Okategoriserade | 0

Foto: Peter Rutherhagen/SLU Öka dina kunskaper inom förädling och marknadsföring av vattenbruksprodukter. Kursen hålls i Linköping 23-25 nov. Nå ut med din produkt! Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom förädling, produktutveckling och marknadsföring av vattenbruksprodukter. https://www.nkfv.se/nyheter/vattenbrukskurs-23-25-nov

Cirkulär odling

posted in: Okategoriserade | 0

  Johannas Stadsodlingar har, under de senaste 2 åren byggt en modern akvaponisk pilotodling i Husby Gård i Vallentuna, norr om Stockholm. Thomas Bjelkeman-Petterson, VD på Johannas Stadsodlingar har digitaliserat hela processen och ni kan läsa mer om Johannas och följa … Continued

Östersjödagarnas webbseminarium

posted in: Okategoriserade | 0

För ni som har missat eller hade inte möjlighet att delta kan man nu se seminarier från Östersjödagarna som hölls den 29:e januari där bland annat vattenbruk diskuterades. Blått Centrum Gotland (Campus Gotland, Uppsala Universitet) tillsammans med aktörer runt om … Continued