Styrelsen för Vattenbrukscentrum Ost

Bengt Nordström (Ordförande) – Region Östergötland / Miljöpartiet

Anna Jacobson (Kassör/Sekreterare) – Region Östergötland

Per Eke Göransson – Vadstena Fisk AB

Johan Ljungqvist – Gårdsfisk / Scandinavian Aquasystems AB

Fredrik Lundén – Entrepenör / Jordbrukare / Moderaterna

Anders Kiessling – Sveriges Lantbruksuniversitet

Andreas Pettersson – Länsstyrelsen Gotland / Blått Centrum Gotland