20e juni, 2017 – 14.00 – 18.00. Regionförbundet i Kalmar Län

Odling av fisk. Möte i Kalmar.

Under mötet berättade Thomas Isaksson om Kalmar läns livsmedelsstrategi, därefter presenterade Thomas Hasselby Kretsloppsodling eller ” Akvaponik” som det ofta kallas.

VCO presenterade om vad vi gör och hur det ser ut just nu i vattenbruks-Sverige, och var den är på väg.

 

31 maj – Årsmötet och Seminarium

Framtidens vattenbruk – möjligheter inom den nationella livsmedelsstrategin

VCO bjöd in till ett öppet seminarium den 31a maj, 2017 som handlade om möjligheterna inom den nationella livsmedelsstrategin. Veronica Andrén från Jordbruksverket öppnade seminariet med mycket intressant och värdefull information om den nya livsmedelsstrategin.

Sedan fick vi höra om Norrstyle störodling i Enstaberga som satsar stort på en fisk från forntiden, stör. Väldigt intressant! Här kan du läsa lite mer om odlingen.

Linda Hallberg kom hela vägen från Landskrona till Vreta Kluster för att berätta om Ekofisk och deras tilapia-odling. Tilapia från Ekofisk finns nu att köpa på City Gross och Linda kunde visa oss ett fint exempel på industriell symbios med Boliden Bergsöe. Läs mer här… Ekofisk

Sista talare var Erik Olofsson från Torsta AB. Erik är ansvarig för planeringen av en stor satsning på RAS odling av röding i Jämtland. Väldigt kul att få höra lite om den stora odlingen och hur det går med planeringen. Läs lite mer om odlingen i Kall här.

Tack alla som deltog och gjorde årsmötet och seminariet till en stor succé!

 

 

15 mars 2017 – Kalmar

VCO presenterade lite om RAS odling och var med på studieresan från Kalmar till Gårdsfisk i Skåne. VCO var på plats för att diskutera möjligheterna kring land-baserade odling i Sverige och för att svara på frågor.

 

8-9 mars 2017 – Carrick-on-Shannon, Irland

VCO deltog i ett möte om reproduktion i abborre-fiskar. De främsta experterna i Europa var på plats för att diskutera de senaste i yngel produktion av abborre och gös. VCO deltog i diskussion och tog hem användbara information inom ämnet.

Läs om mötet (engelska).

 

Studieresa till RAS-odlingar Danmark, 23-24 november

En viktig del i Vattenbrukscentrum Ost VCO:s arbete för att främja ett hållbart svenskt vattenbruk är att åta sig rollen som en utbildande och upplysande organisation. Ambitionen är bl.a. att sprida kunskap samt skapa goda relationer och nätverk mellan vattenbruksbranschens olika parter, såväl kommersiella, myndighetsutövande, finansiella, forskande som opinionsbildande. Som ett led i detta arbete planerade och genomförde VCO under hösten 2016 en studieresa till Danmark i syfte att på plats få ta del av erfarenheter och kunskap från aktörer inom danskt vattenbruk.

Läs mer om studieresan här…

 

Elmia Jordbruksmässan 2016

För första gången var VCO med på Jordbruksmässan i Jönköping med hjälp från Växtzon projektet och Vreta Kluster. Det blev en stor succé med många intresserade jordbrukare som vi kunde diskutera fiskodling med.

”Möjligheten att odla fisk på land väckte mångas nyfikenhet under Elmia Lantbruk. Framförallt hos lantbrukare som har tomma byggnader som kan utnyttjas, som går igång på hållbarhetsfrågor och som gärna kompletterar sitt lantbruk med ytterligare en näring.

På den svenska landsbygden finns många outnyttjade byggnader där man skulle kunna odla fisk. De nyfikna besökarna hos Vreta Kluster och VCO, Vattenbrukscentrum Ost, fick på Elmia lära sig mer om hur man kan fylla tomma lokaler med ett hållbart vattenbruk, där slamresterna tas tillvara i odlingen och vattnet återcirkuleras.” Läs en artikel om det här…