VCO välkomnar kommun- och länspolitiker och tjänstepersoner samt andra intresserade aktörer till Vreta Kluster den13:e november för ett möte om ett nytt sätt att producera fisk. Denna snabbväxande näring ger nya möjligheter att producerar högkvalitativt livsmedel lokalt. Vi kommer att prata om behovet av fiskodling och ge en överblick om hur det fungerar. Vi kommer också att diskutera tillståndsregler och vad kommunerna kan göra för att underlätta för näringen samt hur beslutsfattare kan se på miljövänlig produktion av fisk.

Program:

11.30 – Lunch & Mingel

13.00 – Peter Eklund (ReFarm) – Varför behöver vi odla fisk här?

13.30 – Jason Bailey (VCO) – Hur fungerar landbaserad fiskodling?

14.00 – Veronica Andrén (Jordbruksverket) – Tillstånd och regelförenkling

14.30 – Fika & Diskussion

Information:Jason.Bailey@vattenbrukscentrumost.se.

Adress: Vreta Kluster, 590 76 VRETA KLOSTER, Östergötland

 

 

Möte Landbaserad Fiskodling

Kalmar Stadshotell 7 mars kl. 14-18

Intressanta talare från bland annat Jordbruksverket, Svensk fågel och VCO. Klicka nedan för mer info.

Inbjudan Fiskemöte

 

Studiebesök med VCO och ReFarm 2030 till

Ekofisk i Landskrona

8 november, 2017

Vilket bra träff vi hade på EkoFisk i Landskrona. Jag pratade lite om fiskodling, recirkulerande akvatiska system (RAS), marknaden och olika arter i RAS-odling. Linda berättade mycket om odlingen och gav alla deltagare en guidning genom deras fina anläggningen. Feedback var väldigt positiv och besöket var uppskattat av alla. Tack till alla deltagare!!

 

Ladda ner program här.

Studiebesök på Slakthuset Göteborg 

Ett nav för kvartersodling och akvaponik

24 oktober kl 10-15

 

Länsbygderådet Sörmland har tillsammans Vattenbrukscentrum Ost, Studieförbundet Vuxenskolan med Refarm 2030, fått medel från den Nationella Livsmedelsstrategin som administreras av Jordbruksverket för att driva projektet Fler nya företag inom cirkulär vattenbruk”

Detta blir en uppföljning av det seminarium som Länsbygderådet genomförde för knappt ett år sedan i anslutning till Störanläggningen i Enstaberga. En av huvudaktörerna då var Niklas Wennberg, Hylapond AB och Stadsjord i Göteborg. Niklas inte bara vet hur man organiserar akvaponik, han har en fungerande enhet igång. Två-tre olika sorters fiskar i produktion och tillhörande växthus under planering – se modell ovan. Så ser ramarna ut för vårt studiemöte i väst.

Utöver nödvändiga fika-lunch-ritualer kommer vi att titta på kvartersfiskodlingen – se några bilder nästa sida. Växtodlingsdelen är i sin linda … men man får en god bild även av den. Hur det kan se ut i skördesäsong kan man ana av bilden ovan.

Program

10.00   Drop-in-kaffe/te och hembakat

10.30   Vär(l)dens inspirerande sittning … om protein, vattenbruk, akvaponik.
Stora och små system – från kvartersmodeller till byalag, flera slags fisk, problem för miljömärkning, urban industriell ekologi alt symbios m.m.

12.00   Visning av fiskproduktionen, odlingsrum etc – se bider

12.30   Lunch

13.15   Samtal om fisk, protein, ekonomi, samverkan .

14.30   Åkahemfika under fortsatt trivsamhet

15.00   Slut för idag

 


Informationsmöte om Vattenbruk och RAS odling

26 oktober, 2017 – Gotland

 

Ett informationsmöte om möjligheterna kring fiskodling på Gotland hölls i Visby den 26e oktober. Många spännande talare och kunniga inom vattenbruk Sverige var där för att berätta om möjligheterna och inspirera. Återkommande träff planeras!

Ladda ner program här.

 


20e juni, 2017 – 14.00 – 18.00. Regionförbundet i Kalmar Län

Odling av fisk. Möte i Kalmar.

Under mötet berättade Thomas Isaksson om Kalmar läns livsmedelsstrategi, därefter presenterade Thomas Hasselby Kretsloppsodling eller ” Akvaponik” som det ofta kallas.

VCO presenterade om vad vi gör och hur det ser ut just nu i vattenbruks-Sverige, och var den är på väg.

 

31 maj – Årsmötet och Seminarium

Framtidens vattenbruk – möjligheter inom den nationella livsmedelsstrategin

VCO bjöd in till ett öppet seminarium den 31a maj, 2017 som handlade om möjligheterna inom den nationella livsmedelsstrategin. Veronica Andrén från Jordbruksverket öppnade seminariet med mycket intressant och värdefull information om den nya livsmedelsstrategin.

Sedan fick vi höra om Norrstyle störodling i Enstaberga som satsar stort på en fisk från forntiden, stör. Väldigt intressant! Här kan du läsa lite mer om odlingen.

Linda Hallberg kom hela vägen från Landskrona till Vreta Kluster för att berätta om Ekofisk och deras tilapia-odling. Tilapia från Ekofisk finns nu att köpa på City Gross och Linda kunde visa oss ett fint exempel på industriell symbios med Boliden Bergsöe. Läs mer här… Ekofisk

Sista talare var Erik Olofsson från Torsta AB. Erik är ansvarig för planeringen av en stor satsning på RAS odling av röding i Jämtland. Väldigt kul att få höra lite om den stora odlingen och hur det går med planeringen. Läs lite mer om odlingen i Kall här.

Tack alla som deltog och gjorde årsmötet och seminariet till en stor succé!

 

 

15 mars 2017 – Kalmar

VCO presenterade lite om RAS odling och var med på studieresan från Kalmar till Gårdsfisk i Skåne. VCO var på plats för att diskutera möjligheterna kring land-baserade odling i Sverige och för att svara på frågor.

 

8-9 mars 2017 – Carrick-on-Shannon, Irland

VCO deltog i ett möte om reproduktion i abborre-fiskar. De främsta experterna i Europa var på plats för att diskutera de senaste i yngel produktion av abborre och gös. VCO deltog i diskussion och tog hem användbara information inom ämnet.

Läs om mötet (engelska).

 

Studieresa till RAS-odlingar Danmark, 23-24 november

En viktig del i Vattenbrukscentrum Ost VCO:s arbete för att främja ett hållbart svenskt vattenbruk är att åta sig rollen som en utbildande och upplysande organisation. Ambitionen är bl.a. att sprida kunskap samt skapa goda relationer och nätverk mellan vattenbruksbranschens olika parter, såväl kommersiella, myndighetsutövande, finansiella, forskande som opinionsbildande. Som ett led i detta arbete planerade och genomförde VCO under hösten 2016 en studieresa till Danmark i syfte att på plats få ta del av erfarenheter och kunskap från aktörer inom danskt vattenbruk.

Läs mer om studieresan här…

 

Elmia Jordbruksmässan 2016

För första gången var VCO med på Jordbruksmässan i Jönköping med hjälp från Växtzon projektet och Vreta Kluster. Det blev en stor succé med många intresserade jordbrukare som vi kunde diskutera fiskodling med.

”Möjligheten att odla fisk på land väckte mångas nyfikenhet under Elmia Lantbruk. Framförallt hos lantbrukare som har tomma byggnader som kan utnyttjas, som går igång på hållbarhetsfrågor och som gärna kompletterar sitt lantbruk med ytterligare en näring.

På den svenska landsbygden finns många outnyttjade byggnader där man skulle kunna odla fisk. De nyfikna besökarna hos Vreta Kluster och VCO, Vattenbrukscentrum Ost, fick på Elmia lära sig mer om hur man kan fylla tomma lokaler med ett hållbart vattenbruk, där slamresterna tas tillvara i odlingen och vattnet återcirkuleras.” Läs en artikel om det här…

 

Baltic Innovation Centre

Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningar för en regional näringslivsutveckling genom landbaserad fiskodling som utnyttjar överskottsvärme. Detta skall ske genom etablering av ett långsiktigt forsknings- och utvecklingscenter (Baltic Aquaculture Innovation Center, BIC), för forskning av utveckling av nya produktionssystem, biologi kring gös och piggvar samt avel och yngelproduktion av dessa arter. Här skall även studenter och entreprenörer kunna lära sig produktionssystem och biologi om framförallt gös och piggvar. Ramen för arbetet är Oskarshamns kommuns insikt att en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling förutsätter en parallell kompetens- och kunskapsutveckling. Arbetet tar sin utgångspunkt i dagens kunskap, dess potentiella utveckling och avslutas med hur en kontinuerlig kunskapsöverföring kan säkras mellan universitet, regional politik/myndighet och entreprenör. Arbete utförs som en del av det framväxande Vattenbrukscentrum Ost (VCO) tillsammans med SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration)1. Enbart odlingssystem med potential att rena och/eller återfånga näringsämnen direkt i odlingen har inkluderats i arbetet.

Läs hela rapporten…