Östersjön är ett av jordens mest övergödda hav. Via projektet Baltic Blue Growth (BBG) vill 18 organisationer runt södra Östersjön utröna förutsättningarna för att förbättra havets vattenkvalitet genom att anlägga storskaliga musselodlingar. Musslorna binder näringsämnen ur havet och motverkar därigenom övergödning. Projektet ska utröna om det finns avsättning för odlade östersjömusslor inom olika typer av produktion där huvudinriktningen är foder till fisk och fjäderfäproduktion. Genom att också lyfta in aspekter såsom affärsmodeller och produktionskedjor kan projektet också leda till att nya näringar skapas i skärgårds- och kustområdena.

Sex musselodlingar ska anläggas varav VCO äger och driftar en odlingsanläggning i St. Anna skärgård. Läs mer om vår anläggning här…

Här kan du titta på vår odling i en naturprogram från Estland.

 

Läs mer om hela projektet på balticbluegrowth.eu

Eller ladda ner en broschyr om projektet: Folder om musslor