Studieresa till RAS-odlingar Danmark, 23-24 november

Under hösten 2016 planerade och genomförde VCO en studieresa till Danmark i syfte att på plats få ta del av erfarenheter och kunskap från aktörer inom danskt vattenbruk. Det var 18 potentiella odlare, myndighetspersoner och representanter för intresseorganisationer som deltog i VCO:s studieresa till RAS odlingar samt en tillverkare av RAS-system i Danmark. Från VCO deltog Ola Helmerson och Jason Bailey. Läs mer om studieresan här…