Vattenbrukskurs online

posted in: Okategoriserade | 0

Nu finns inspelade föreläsningar från vattenbrukskursen ”En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv”, som hölls av NKfV och medarrangörer den 20-22 nov 2019.   Se dessa via: Nkfv:s hemsida   Via länken finns även pdf-versioner av föreläsningarna.

Nationella vattenbrukskonferensen 10-11.3

posted in: Okategoriserade | 0

Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Åhus, 10-11 mars 2020. Se ett preliminärt program här HÄR som bl.a. innehåller utmaningar, regelförenklingar, kommande havs- och fiskeriprogram samt hållbar foderförsörjning. Konferensen är som tidigare en … Continued

Musseldag på Vreta Kluster

posted in: Okategoriserade | 0

  Den 16 januari kommer Vattenbrukscentrum Ost att anordna ett informationsseminarium om musselodling på Vreta Kluster, strax utanför Linköping. Förmiddagens program är publikt och kommer att ge allmän information om musslor – Jordbruksverket informerar om bestämmelser kring musslor, odlare presenterar … Continued

Nya projektmedel tillgängliga

posted in: Okategoriserade | 0

Nu finns det möjlighet för små och medelsstora företag inom den blåa näringen att söka medel inom Europeiska havs- och fiskerifonden. Namnet på utlysningen är ”Investing in Blue Innovation” och de söker efter lösningar på utmaningen att utveckla och marknadsintroducera … Continued

Musselodling i Östersjön – informationsfolder

posted in: Okategoriserade | 0

VCO har tagit fram en folder för att kunna informera allmänheten, politiker, tjänstemän och branschintressenter om möjligheterna att odla musslor i Östersjön. Foldern ger information om musslors miljöeffekter, användningsområden, odlingssystem m.m. Kontakta gärna oss på VCO om du vill beställa … Continued

Europeiskt musselnätverk

posted in: Okategoriserade | 0

Baltic Blue Growth är ett avslutat projekt som handlade om musslor i Östersjön. Nu finns  all information och forskning framtagit under projektets tre år samlat på en sida. På sidan hittar man intervjuer med odlare runtom Östersjön, nyhetsflödet kring musslor, … Continued

Inbjudan till vattenbrukskurs

posted in: Okategoriserade | 0

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är … Continued