Färsk fisk från hav, sjö och land i Malmö stad

posted in: Okategoriserade | 0

Ett positiv nyhet från Malmö stad där en offentlig upphandling av lokalodlad fisk ingår.

Landsbygdsnätverket skriver: ”I Malmö stads senaste upphandling av färsk fisk delades upphandling i tre delar. Bassortiment, restaurangsortiment samt landodlad fisk. En ny modell för prissättning borgar för köp till rätt pris, under hela avtalstiden.”

Läs mer här.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from