Innovationsprojekt mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen

posted in: Okategoriserade | 0

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit projektstöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden inom Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen och expansionen av det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Detta genom att utreda möjligheterna till återtag av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system.

Projektet, som VCO är en del av, är ett innovationsprojekt och samarbete mellan akademin, myndigheter och fiskodlingsbranschen.

Läs nyhetsbrevet och mer om projektet här.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from