Fisk i hus

posted in: Okategoriserade | 0

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS

.

Fisk i hus har vuxit fram under flera år och dispositionen och upplägget är följd av de frågor och funderingar som kommit fram under de möten, seminarier och workshops som vi haft under åren. De frågor som ställt på dessa möten är grunden i upplägget.

Fisk i hus kan laddas ned gratis och användas av privatpersoner eller i samband med utbildning. Tillhörande handboken finns ett separat nedladdningsbart Excelblad med fiktiva kalkyler för att starta och driva fiskodling. Organisationerna tar inget ansvar för utfallet för den egne företagaren utan varje företagare måste göra en egenkalkyl efter dennes förutsättningar men kalkylerna kan användas som en hjälp på vägen för att komma igång.

 

Boken och kalkyler finns att ladda ner på ReFarm Linnés webbsida eller här på VCOs sida.

Errata OBS: På sidan 63 i boken står det:

”För varmvattensarter som tilapia eller clarias finns ett ytterligare alter- nativ för bedövning innan strupskärning och avblodning. Man kan kyla ned, eller isa fisken, för att den ska bli medvetslös.”

Denna praxis är otillåten i Sverige eftersom Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av DFS 2006:8 fisk; säger

16 § Levande fisk får inte läggas på is eller i isbad.

Det är förstås beklagligt att denna mening kom med i boken och kommer att tas bort i en uppföljande version.