posted in: Okategoriserade | 0

VÄLKOMMEN PÅ SLUTKONFERENS FÖR FORSKNINGSPROGRAMMET AQUAAGRI

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

En halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

TID: Tisdag 23 oktober kl. 12.00 – 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

 

Program

Forskning föder framtiden

– presentation av resultaten från forskningsprogrammet AquaAgri och framtidsdiskussion

Moderator: Annika Åhnberg

12.00 – 12.50
Registrering & Lunch

12.50 – 13.00
Välkommen

13.00 – 13.10
Livsmedelsstrategin blir verklighet genom samverkan

Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.10 – 13.30
Så kan samverkan ge värdefulla synergieffekter

Åke Iverfeldt, vd Mistra
Johanna van Schaik Dernfalk, chef Avd för Areella Näringar, Formas
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.30 – 14.00
Local to global ocean food systems for global sustianability

Barry Costa-Pierce, Executive Director, UNE NORTH: The Institute for North Atlantic Studies, Wallenberg professor, SWEMARC, Göteborgs universitet.
14.00 – 14.40
Hållbar matproduktion i cirkulära system

14.00 – 14.20 Nya arter för hållbar odling – havskatt och hummer
Innovativa löningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet – Kristina Snuttan Sundell, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. Smögenlax Aquaculture AB.

14.20 – 14.40 Utfodring med hållbara råvaror
Mjölk på gräs och biprodukter – Kjell Holtenius, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.
Inspel från bl.a. Emma Ivarsson, SLU

14.40 – 15.10
Kaffe & posterutställning
15.10 – 15.30
Resurseffektiv odling

Bättre utbyte av skördepotentialen och minskad miljöpåverkan genom precisionsodling – Bo Stenberg, forskningsledare, Institutionen för mark och miljö, SLU.
Inspel från bl.a. Fredrik Andersson, Sävgården
15.30 – 15.50
Innovativa grödor

Fleråriga spannmålssorter kan bli viktiga komponenter i robusta och hållbara produktionssystem – Anna Westerbergh, forskningsledare, Institutionen för växtbiologi, SLU.
Inspel från bl.a. Bo Gertsson, Lantmännen, och Kjell Sjelin, Hånsta Gård
15.50 – 16.10
Utveckling av en ny näring – hinder och möjligheter

Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – Henrik Pavia, professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. Kosteralg AB
16.10 – 16.30
Vägar framåt för fortsatt utveckling

Paneldiskussion med finansiärer, sakkunniga och politiker.
Follow Jason Bailey:

Latest posts from