Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

posted in: Okategoriserade | 0

Ljusdals kommun och Ramboll i unikt projekt om hållbar livsmedelsproduktion

 

Bra initiative av Ljusdals kommun. Det handlar saker i Gästrikland!

 

Ljusdals kommunstyrelse har tagit ett viktigt steg i en för Sverige unik satsning på hållbar livsmedelsproduktion. Ett markanvisningsavtal för ett sex hektar stort område ska upplåtas till en hållbar fiskodling med produktionsstart vid årsskiftet 2018-2019. Ramboll är med som kommunens samarbetspartner.

– Fiskodlingen är en del i ett projekt om hållbar odling där grönsaks- och fiskodling när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp. När alla etapper är genomförda är det första gången Sverige har en hållbar livsmedelsproduktion i den storleken. Det krävs mod och insikt att våga satsa och kommunstyrelsen i Ljusdal har tagit ett viktigt steg i rätt riktning, säger Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll.

Ramboll har varit med och drivit projektet, tillsammans med Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus, sedan början av 2016. Den första etappen som nu genomförs kommer att innebära 20-30 nya jobb till Ljusdal och på sikt många fler.

– Vi har studerat ett flertal kommuner och sett att Ljusdal har mycket goda förutsättningar och en hög konkurrenskraft för denna typ av anläggningar. Här finns drivkraften och andra viktiga faktorer som mark, vatten, energi och arbetskraft, vilket gör det möjligt att långsiktigt etablera ett helt kluster av olika odlare till Ljusdal, säger Malcolm Sjödahl.

Från kommunens sida är glädjen stor över att flera års arbete nu har gett ett synligt resultat.

– Vi hoppas att den investering som nu är på gång följs av fler. Det finns mer mark och resurser varför pågående kontakter med tänkbara odlare kommer att intensifieras och vidareutvecklas. Kommunen ser mycket positivt på att kunna medverka till en hållbar utveckling som ligger i tiden samtidigt som nya arbetstillfällen kan skapas. Dessutom ligger denna utveckling helt i linje med den livsmedelsstrategi som riksdagen antog i fjol, säger Lasse Molin (M), kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal.

 

Follow Jason Bailey:

Latest posts from