VCO på EU:s Strategiforum för Östersjöregionen

posted in: Okategoriserade | 0

 

När deltagare från 10 länder samlades i Berlin den 13-14 juni för att diskutera status och framtid för Östersjöregionen fanns Vattenbrukscentrum Ost med på seminariet som handlade om strategiska samarbeten kring att utveckla de blå näringarna i Östersjöregionen.

Mats Emilsson från VCO:s musselodling i St. Anna berättade om odlingen och reflekterade i en diskussionspanel över framtida möjligheter och förutsättningar för musselodling i Östersjön. Slutsatserna från seminariet är att vi nu är duktiga på de tekniska aspekterna på musselodling men att det fortfarande finns många frågetecken kring de affärsmässiga delarna och också kring värdet av den miljönytta som en musselodling ger främst i form av reducering av övergödande ämnen. Den övergripande strategin värderar den ekonomiska förlusten av att inte upprätthålla en god status av havet till mellan sju och nio miljarder Euro per år. Hur kan en enskild musselodlare kompenseras på bästa sätt för den nytta en musselodling gör som ett led till att nå affärsmässiga förutsättningar för att fler odlingar ska anläggas?

(Text & Bild : Bengt Nordström)

 

Follow Jason Bailey:

Latest posts from