Kursen hölls den 20-22 nov 2019 men här kan du komma åt både pdf och inspelade föreläsningar. 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen visar på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt visar var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna – vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna erbjöds deltagarna instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete. Se länkar nedan till några av rapporterna som tillhandahölls inför kursen.

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.