Storskaligt projekt inom akvaponi planeras i Västerviks kommun

posted in: Okategoriserade | 0

Storskaligt projekt för att förse Sverige med klimatneutral lax och tomater planeras i Västerviks kommun

 

På en yta motsvarande hundratals fotbollsplaner planeras nu anläggningar för tomat- och laxodling tillsammans med en större solcellspark utanför Ankarsrum i Västerviks kommun. På sikt kan det generera hundratals arbetstillfällen och försörja stora delar av Sverige med klimatneutrala inhemska livsmedel. Initiativtagare är det nybildade företaget Global Food Parks som tillsammans med Västerviks kommun och Linköpings stift har möjliggjort ett landområde mellan Ankarsrum och Tjursbosjön för projektet.

– Vår utgångspunkt har varit att skapa möjligheter för en hållbar produktion av livsmedel som idag till stora delar importeras till Sverige, säger Michael Augustsson, Global Food Parks. Genom att återanvända restflöden i de olika produktionsleden tillsammans med förnyelsebar energi bidrar vi till en minskad klimatpåverkan. Vi har arbetat med projektet i ett flertal år och är nu glada att vi kan realisera det.

– I Västerviks kommun kan vi kombinera tillgång till förnyelsebar energi och möjligheten att nå 75% av Sveriges konsumenter inom 4 timmar, fortsätter Michael Augustsson. Det tillsammans med regionens starka ställning inom livsmedelsproduktion, livsmedelsutveckling, kompetens inom energi och lokal stark industritradition har varit viktiga faktorer för val av plats.

Anläggningen kommer initialt att innehålla en solcellspark på ca 30-50 hektar, växthus för tomatodling på ca 8+8 hektar och en inomhusbaserad fiskodling med en årsproduktion fullt utbyggd på ca 10000 ton. Idag har vi en självförsörjningsgrad på 10-15% och de planerade anläggningar kan markant öka den inhemska produktionen.

Linköpings stift skapar tillgång till mark

Avgörande för att kunna realisera projektet är tillgång till mark. Genom en markbytesaffär initierad av Linköpings stift skapas nu en fastighet för etableringen med utrymme för fortsatt expansion.

– När vi blev kontaktade om vi kunde hjälpa till att förverkliga Global Food Parks utvecklingsprojekt ställde vi oss genast positiva, säger Bengt Palmqvist, Egendomsförvaltare Linköpings stift. Vi arbetar idag med att förse kyrkans verksamheter med fossilfri energi och kunde se värdefulla synergieffekter med projektet.

–  Ett av stiftets ledord är att gå från utförare till möjliggörare. Genom att byta till oss den mark som behövs för projektet och vara en engagerad fastighetsägare bidrar vi till en hållbarare utveckling i södra delen av vårt stift, fortsätter Bengt Palmqvist och poängterar att den synen delas av både stiftets ledning och lokala företrädare.

Västerviks kommun blir nav i hållbar matproduktion

Genom satsningen får Västerviks kommun ytterligare ett stort intressant initiativ inom området framtidens mat.

– I Gamleby satsar kommunen, länet och Hushållningssällskapet på projektet Mativation och med denna möjliga etablering kommer intresset och möjligheterna öka ytterligare, säger Ulf Kullin, näringslivschef i Västerviks kommun.

– Att vår kommun är på tårna för nya satsningar och har förutsättningar för detta leder till mycket gott. Initiativet är ett första resultat genom vårt nya medlemskap i Atrinova, ett innovationsnätverk i norra Kalmar län, fortsätter Ulf Kullin. Tillsammans med våra grannkommuner har vi en intressant arbetsmarknad för nya innovationer inom matproduktion. Våra samarbeten med högskolor och universitet runt om i Sverige kan ge ytterligare spinn-off-effekter längre fram.

– Arbetet fortsätter nu med olika utredningar som behövs för tillstånd och planer för att förverkliga det som har potential att bli kommunens största privata arbetsplats, avslutar Ulf Kullin.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from