Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

posted in: Okategoriserade | 0

Jordbruksverket utlyser 2,4 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Din ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 9 november 2020.

Projekten ska ha en tydlig koppling till åtgärderna i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk.

Prioriterade åtgärder för denna utlysning är:

  • Utveckla avel och sättfiskproduktion för svenskt vattenbruk (åtgärd 4)
  • Samordning av forskning och innovation (åtgärd 8)
  • Utbildning och kompetensutveckling (åtgärd 9).

Det är en fördel om du som söker stödet synkroniserar och samordnar flera åtgärder i en och samma ansökan.

Läs mer om hur du gör en ansökan på Jordbruksverkets webbsida.

 

Follow Jason Bailey:

Latest posts from