Från jord till bord-strategin

posted in: Okategoriserade | 0

Sverige och EU vill skapa en mer hållbar och självständig produktion av livsmedel som är mindre beroende av import. Inom den europeiska gröna given (the Green Deal) presenterade EU-kommissionen, den 20-maj, strategin “från jord till bord” tillsammans med en ny strategi för biologisk mångfald. Från Jord till bord-strategin är ett kommissionsmeddelande där EU för första gången knyter samman frågor om hållbarhet med jordbruk, vattenbruk, livsmedelsindustrin, handel och hälsa.

Inom ramen för Horisont Europa föreslår kommissionen att 10 miljarder euro ska anslås till forskning och innovation om livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk, fiske, vattenbruk och miljö samt digital teknik och naturbaserade lösningar för jordbruksbaserade livsmedel. Nyckelområden kommer vara mikrobiom, mat från haven, urbana livsmedelssystem, samt att öka tillgängligheten av alternativa proteinkällor från till exempel växter, havet och insekter.

Regeringen skriver att de välkomnar meddelandet och att miljö, klimat och hälsofrågorna prioriteras under den nya kommissionens mandatperiod. Att ”EU bör sträva efter ett hållbart livsmedelssystem som håller hög standard och tar hänsyn till miljö, klimat, människors hälsa, djurhälsa, djurvälfärd samt en ansvarsfull användning av antibiotika och som samtidigt bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja” låter onekligen bra för vår industri som ligger i framkanten på många av dessa frågor.

Inom ramen för Horisont Europa föreslår kommissionen att 10 miljarder euro ska anslås till forskning och innovation om livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk, fiske, vattenbruk och miljö samt digital teknik och naturbaserade lösningar för jordbruksbaserade livsmedel.

I meddelandet nämns också vattenbruk: ”Många av de föreslagna lagstiftningspaketen berör indirekt aktörer i livsmedelskedjan. Det är därför viktigt att lyfta fram konkurrenskraftsaspekterna, särskilt för små och medelstora företag, på kort och lång sikt, samt möjligheten att utveckla nya innovativa och klimatsmarta livsmedelsprodukter (t.ex. från vattenbruk)”.

(Meddelandet från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Från jord till bordstrategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem finns att läsa på riksdagen.se.)

Follow Jason Bailey:

Latest posts from