Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

posted in: Okategoriserade | 0

Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd?

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Quality Hotel Frösö Park, Östersund, 4-6 december 2018

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet

KURSEN SYFTE

Att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Syftet är också att öka kontaktytorna mellan myndigheter och vattenbrukare. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursbeskrivning: Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling – vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

Sista anmälningsdag är 19 oktober 2019. OBS: Anmälan är bindande. Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/3437.

Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via anmälningslänken. Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare betalar Du själv för övernattningen (873 kr, inkl. moms och frukost) som Du bokar och betalar direkt till hotellet (https://www.frosoparkhotel.se). Ange bokningskoden ”Vattenbrukskurs NKfV”.

Läs mer här om kursens upplägg och innehåll, hur du anmäler dig samt praktisk info. PROGRAM för kursen kommer inom kort.

FRÅGOR? Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska havs- och fiskerifonden


Follow Jason Bailey:

Latest posts from