Studiebesök – Norrstyle i Enstaberga

posted in: Okategoriserade | 0

De nya affärsmöjligheterna – Fina fiskar fast på land. studiebesök och Seminarium  för nyfikna i Östergötland, Sörmland och hela Östra Mellansverige 

Inbjudan: De nya affärsmöjligheterna – Fina fiskar fast på land

Tid: Måndagen 27 november mellan 16.00 – 20.00

Konventionellt fiske liksom konventionell kassodling av fisk har det svårt. Däremot har landbaserad odling utvecklats på ett intressant sätt de senaste tio åren; cirkulära system där 1 kg foder kan ge 1,1 kg fisk och 10 kg grönsaker. Detta kallas akvaponik – kombinationen av vattenbruk av fisk eller andra vattenlevande djur och växtodling. Hos andra är det enbart landbaserad fiskodling. Idag har Sverige en låg självförsörjningsgrad av både fisk och grönsaker. Samtidigt som efterfrågan på fisk och grönsaker ökar snabbt.

I Sverige såväl som i Östra Mellansverige finns mängder med tomma djurstallar och gamla industrilokaler. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar gårdarna och lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen. Vi kommer att göra studiebesök på Norrstyle AB som driver fiskodling i en gammal industrilokal i Enstaberga söder om Nyköping, Här odlas tre sorters stör och regnbåge.

Vi kommer också att få unik möjlighet att få en inblick i den explosion som nu sker i nya sätt att odla främst fisk men även grönsaker. Efterfrågan i såväl Mälarregionen som internationellt växer nu kraftigt.  Vi kommer att diskutera land-baserade odlingssystem och vilka fiskar är möjliga att odla på detta sätt. Vidare tar vi upp marknads-förutsättningarna för grönt och fisk.  Vi går också igenom lite om stöd och regler. Vi bjuder också på lite att äta och dricka.

Follow Jason Bailey:

Latest posts from