Studieresa till RAS-odlingar Danmark, 23-24 november

posted in: Okategoriserade | 0

Studieresa till RAS-odlingar Danmark, 23-24 november

En viktig del i Vattenbrukscentrum Ost VCO:s arbete för att främja ett hållbart svenskt vattenbruk är att åta sig rollen som en utbildande och upplysande organisation. Ambitionen är bl.a. att sprida kunskap samt skapa goda relationer och nätverk mellan vattenbruksbranschens olika parter, såväl kommersiella, myndighetsutövande, finansiella, forskande som opinionsbildande. Som ett led i detta arbete planerade och genomförde VCO under hösten 2016 en studieresa till Danmark i syfte att på plats få ta del av erfarenheter och kunskap från aktörer inom danskt vattenbruk.

Läs mer…

Follow Jason Bailey:

Latest posts from