Djurskydd för fiskar vid slakt

posted in: Okategoriserade | 0

 

Den 5 maj, 2020 höll Djurens Rätt ett digitalt seminarium om ”Djurskydd för fiskar vid slakt – problembild och möjliga lösningar”.

 

Sammanfattning

Fiskarna i vattenbruket omfattas av djurskyddslagstiftningen och ska därmed bedövas (göras medvetslösa) vid slakt, innan avblodning. I Sverige är fortfarande koldioxidbedövningen den vanligaste bedövningsmetoden, trots att det länge varit känd att metoden har allvarliga djurskyddsbrister. I december 2019 konstaterade SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd i sitt yttrande om bedövning vid slakt av fiskar att användning av koldioxidgas inte är en etiskt acceptabel metod för bedövning eller avlivning av fiskar samt att elektrisk eller mekanisk bedövning, eller en kombination av de båda, efter ytterligare utveckling skulle kunna bli djurskyddsmässigt godtagbart. I Norge har koldioxidbedövningen varit förbjuden sedan 2012.

Seminariet blir ett tillfälle att lära av och ställa frågor till framstående forskare som verkar vid Sveriges lantbruksuniversitet och vid det norska forskningsinstitutet SINTEF och är experter på djurvälfärd för fiskar och djuretik, liksom representanter för vattenbruksnäringen (branschorganisationen Matfiskodlarna), Jordbruksverket och norska Mattilsynet (Norges motsvarighet till svenska Jordbruksverket).

 

PROGRAM

Inledning av moderator Anna-Clara Acevedo, politiskt sakkunnig på Djurens Rätt samt Linda Björklund, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt om Djurens Rätts arbete om djurskydd för fiskar.

Albin Gräns, doktor i zoofysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kunskapsläget vad gäller djurskydd vid bedövning av fiskar vid slakt och möjliga vägar framåt.

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. Sveriges lagstiftning på området och Jordbruksverkets syn på arbetet framåt.

Daniel Wikberg, vd och Linda Falk, projektledare, Matfiskodlarna.
Matfiskodlarnas djurskyddsarbete och syn på framtiden.

Inger Fyllingen, sektionen för fiskhälsa och fiskvälfärd vid norska Mattilsynet och Ulf Erikson, forskare vid det norska forskningsinstitutet SINTEF. Norges lagstiftning på området, om förbudet mot koldioxidbedövning och om bedövning av fiskar i det norska vattenbruket.

Helena Röcklinsberg, docent i etik, forskar och undervisar i djuretik vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kan vi strunta i fiskarnas känslor – för att vi inte känner för dem? Givet att empati är etikens grund, är det möjligt att utvidga etiken till dem vi har svårt att känna med?

Diskussion och avslut.

 

Follow Jason Bailey:

Latest posts from