Inbjudan till vattenbrukskurs

posted in: Okategoriserade | 0

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv

Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA).

Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil, 20-22 november 2019
Sista anmälan är 21 oktober (begränsat antal platser)

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Inbjudan och praktisk info Akvakompetens-kurs nov 2019_vers 27 sept

Anmälan >>