Ökad produktion av matfisk och musslor

posted in: Okategoriserade | 0

Produktionen inom svenskt vattenbruk år 2016 skattas till 11 417 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 13 451 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 25 % mer än 2015, mest beroende på enskilda större odlares ökade produktion. Den slaktade fisken bestod till 86 % av regnbåge. Vidare producerades bland annat 1 760 ton röding, 117 ton ål och 2 317 ton musslor i hel färskvikt. Mussel- odlingen ökade genom att fler anläggningar togs i produktion.

Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 487 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2015 var 345 miljoner kronor.

Produktionen av sättfisk skattas till 860 ton. Det är en minskning med 20 % jämfört med 2015. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 68 miljoner kronor. (Källa: SCB JO 60 SM 1701)

Hela rapporten hittar ni här..

Follow Jason Bailey:

Latest posts from